Beatrice

Age 16 • Monaghan

Gnáthamh Iomlán Nua

Is machnamh é an phíosa seo ar an am a chuaigh thart le déanaí agus ar na deachrachtaí atá fós le teacht sa todhcaí. Tá súil agam go mbeimid in ann amharc siar air agus cuimhniú ar na laethanta neamhghnách seo inár tháinig athruithe ollmhór ar saolta s'againn. Níor chuir mé masc orm riamh roimh an Pandéim ach anois is é masc an chéad rud a smaoiním faoi roimh an teach a fhagáil.

'Gnáthamh Iomlán Nua' by Beatrice (16) from Monaghan

Competition Winners